GEOTEKNINEN SUUNNITTELU/
pohjarakenneSUUNNITTELU

Pohjarakenne-/geosuunnittelu käsittää hankkeiden osalta seuraavat osa-alueet ja kokonaisuudet talonrakennus- ja infrakohteissa

Suunnittelutyössä käytämme Autodeskin Civil 3D -ohjelmistoa, jossa on Naviate Infrastructure -laajennus.

Geotekniset selvitykset ja lähtötietojen hankinta
Pohjatutkimuspiirustusten laadinta ja tulkinta
- Pohjatutkimuskartat
- Pohjatutkimusleikkaukset ja maalajitulkinnat
- Maakerrosten 3D-mallintaminen
Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon laadinta

Pohjarakennesuunnittelu
- Hulevesilaskelmat ja -suunnittelu
- Salaoja- ja radonsuunnittelu
- Pinnantasaus, pohja- ja pintarakenteiden suunnittelu
- Kaivantojen,tukirakenteiden ja maanpainerakenteiden suunnittelu
- Alueelliset ja paikalliset stabiliteettitarkastelut
- Perustamistapavalintojen vertailu ja optimointi
- Paalutustavan valinta ja siihen liittyvät erityislaskelmat
- Pohjarakentamiseen liittyvien työselostuksien laadinta
- Massanvaihdon, kevennysrakenteiden sekä pohjamaan pilari- ja massastabiloinnin suunnittelun
- Painumalaskennat ja -selvitykset
- Louhintasuunnittelu ja kallion lujitussuunnitelmat
- Työmaan ja ympäristön tarkkailu- ja seurantasuunnitelmat
- Asiantuntijavalvonta, konsultointi ja kustannusneuvonta
- 3D-mallinnus

Teemme myös PIMA- ja pohjatutkimuksia yhteystyökumppaneiden kanssa.

Geosolver Oy
Y-tunnus 3009192-7

Luotettava Kumppani

Juha Kujansuu, DI
puh. 044 934 7276
info[ät]geosolver.fi