YHTEYSHENKILÖMME

Tarjouspyynnöt ja tiedustelut
Juha Kujansuu
puh. 044 934 7276


Tuomas Mäkitalo
puh. 041 317 2762

info@geosolver.fi
etunimi.sukunimi(ät)geosolver.fi

PALVELUMME

GEOTEKNINEN SUUNNITTELU

Laadimme rakentamiseen liittyvät pohjarakennesuunnitelmat uudis- ja korjausrakennuskohteessa. Suunnittelemme myös talonrakennus-, teollisuus-, aluerakennus- ja infrarakennuskohteita.

Suunnitteluumme kuuluvat mm. seuraavat suunnitelmat tai tarkastelut:
- Pohjatutkimusten ohjelmointi ja vanhojen pohjatutkimusaineistojen selvitys
- Pohjatutkimuspiirustusten laadinta ja tulkinta
- Pohjatutkimus- ja perustamistapalausunnon laadinta
- Tonttien ja alueiden rakennettavuusselvitysten laadinta
- Hulevesilaskelmat ja -suunnittelu
- Painumakorjaussuunnittelu, painumaselvitykset
- Salaoja- ja radonsuunnittelu (myös korjaussuunnittelu)
- Pinnantasaus-, pohja- ja pintarakenteiden suunnittelu
- Kaivantojen, tukirakenteiden ja maanpainerakenteiden suunnittelu
- Alueelliset ja paikalliset vakavuustarkastelut (stabiliteettilaskenta)
- Perustamistavan valinta ja teknistaloudellinen optimointi
- Perustusten vahvistussuunnittelu (esim. suihkuinjektointi)
- Pohjarakentamiseen liittyvät työselostukset
- Massanvaihdon, kevennysrakenteiden sekä pohjamaan pilari- ja massastabiloinnin suunnittelu
- Painumalaskennat ja -selvitykset
- Louhintasuunnittelu ja kallionlujitussuunnittelu
- 3D-mallintaminen (IFC-, LandXML-, 3D-dwg-formaatissa)

TARKEMMAT TIEDOT LASKENTA- JA MALLINNUSOHJELMISTAMME LÖYDÄT ALAPUOLELTA.

POHJA- JA PIMA-TUTKIMUKSET, KARTOITUKSET, MITTAUSTYÖT, POHJAVESIMITTAUKSET JA SEURANTAMITTAUKSET SEKÄ MAATUTKALUOTAUKSET

Teemme yhteistyössä toimijoiden kanssa pohjatutkimuksia sekä pilaantuneiden maiden selvityksiä ja kunnostussuunnittelua sekä pohjavesien seurantamittauksia. Lisäksi suoritamme puupaalujen kuntotutkimuksia.

Teemme yhteistyökumppaneiden kanssa koekuoppatutkimuksia. 

Kauttamme saat aina asiantuntevat tutkimussuunnitelmat sekä niille asiantuntevat tekijät. Teemme vain kattavia pohjatutkimuksia, jotka mahdollistavat teknistaloudellinen geosuunnittelun.

Käytämme aina vain pitkäaikaisia yhteistyökumppaneita.

ÄLÄ VALITSE POHJATUTKIMUSTA HINNAN, VAAN SISÄLLÖN PERUSTEELLA.

Meillä on vaativa+ tason pohjarakennesuunnittelijan pätevyydet, joten toimimme tarvittaessa kohteesi vastaavana pohjarakennesuunnittelijana.

GEOTEKNISET SEKÄ RAKENNETEKNISET LASKELMAT JA MALLINTAMINEN

Laadimme geotekniset laskelmat esim. liukupinta-, painuma- ja tukiseinätarkastelut. Teemme hulevesilaskelmia sekä hulevesisuunnittelua.

Käytössämme on seuraavat ohjelmistot:
- Autodesk AEC collection, joka pitää sisällään mm.
--- Civil 3D (suunnittelu- ja mallinnusohjelma 2D/3D)
--- Robot Structural Analysis (rakennesuunnittelu- ja laskentaohjelma)
--- Recab (pistepilviaineiston käsittelyohjelma)
--- Autocad (piirto- ja suunnitteluohjelma)
--- Revit (3D-mallinnusohjelma)

- FiksuGEO (Naviate), pohjatutkimusten käsittelyyn ja piirtämiseen sekä mallintamiseen

- GEO5 geoteknisen laskennan ohjelmistopaketti:
--- Anti-Slide Pile
--- Earth Pressures
--- Sheeting Check
--- Sheeting Design
--- Slope Stability

- Jigi - rakenteellisen mitoituksen ohjelmisto

-RrPileCalc (SSAB:n paalulaskentaohjelmisto)
-Excel-taulukot (mm. painumien, stabiloinnin mitoitukseen ja laskentaan)
- LISA 8.0 (FEM-ohjelma rakenteiden analysointiin)
- Blender (3D-mallinnusohjelma ja graafisen suunnittelun työkalu)
- Geosolver Oy:n sisäiset työkalut (mm. hulevesi- ja tukiseinärakenteiden mitoitukseen)

FIN-RETAIN, työkalu putkikaivantojen rakenteelliseen mitoitukseen. Työkalun ensimmäinen versio julkaistaan syksyllä 2019

ASIANTUNTIJA- JA KEHITYSPALVELUT

Teemme erilaisia selvityksiä ja erityistarkasteluita asiakkaillemme mm. kohteiden pohjaolosuhteiden ja perustamistapojen selvityksiä.

Teemme myös kolmannen osapuolen tarkastuksia kohteesi pohjarakennesuunnitelmiin liittyen.

Toimimme projektien maa- ja pohjarakentamistöiden valvojana sekä rakennuttajana.

Kehitämme uusia asioita ja palveluita. Näistä tullaan jatkossa kirjoittamaan lisää asioiden edistyessä.

Toimimme alan yhdistyksissä ja organisaatioissa kehittäen alaa jatkuvasti.

Meille on myönnetty 2021 alusta alkaen ELY:n kehitysavustusta.