PALVELUMME

Laadimme rakentamiseen liittyvät geo- ja pohjarakennesuunnitelmat. Kohteena voi olla niin talonrakennus-, teollisuus- tai infrarakennuskohde

Laadimme tarvittavat geotekniset laskelmat esim. liukupinta-, painuma- ja tukiseinätarkastelut. Teemme myös hulevesilaskelmia sekä hulevesisuunnittelua.

Teemme PIMA- ja pohjatutkimuksia pitkäaikaisten yhteistyökumppaneiden kanssa

kartoitukset, POHJA- JA PIMATUTKIMUKSET sekä pohjavesimittaukset

Teemme myös yhteistyössä toimijoiden kanssa pohjatutkimuksia sekä pilaantuneiden maiden selvityksiä sekä pohjavesien tarkkailumittauksia. Teemme myös yhteistyökumppaneiden kanssa koekuoppatutkimuksia. 

kyna

ASIANTUNTIJAPALVELUT

Teemme erilaisia selvityksiä ja erityistarkasteluita asiakkaillemme mm. kohteiden pohjaolosuhteiden ja perustamistapojen selvityksiä. Toimimme myös tarvittaessa projektien maa- ja pohjarakentamistöiden valvojana sekä rakennuttajana.

Geosolver Oy
Y-tunnus 3009192-7

Luotettava Kumppani

puh. 044 934 7276

info[ät]geosolver.fi